Fremdriftsplan

Vi bistår med utarbeidelse av fremdriftsplaner for alle typer prosjekter.

Hva er en fremdriftsplan?

En fremdriftsplan er en tidsmessig oversikt over det arbeidet som skal utføres. Fremdriftsplanen gir en framstilling av de forskjellige aktivitetene som prosjektet består av, og sammenhengen mellom disse. Dermed skaffer man seg en komplett forståelse av arbeidet som skal utføres. Dette gjør det lettere å få oversikt slik at tidsmessige milepeler kan oppnås ved å følge den planlagte fremdriften. Nedenfor finner du et eksempel på en fremdriftsplan for et byggeprosjekt.


Fremdriftsplan

Vi får mange henvendelser angående en fremdriftsplan mal for prosjekter. Dessverre er det vanskelig å lage en egen fremdriftsplan mal siden byggeprosjekter stort sett varierer i omfang og størrelse. Men et godt utgangspunkt er å sette opp de overordnede aktivitetene som i eksempelet ovenfor.


Hvorfor benytte en fremdriftsplan?

Alle prosjekter har normalt en prosjektleder som står sentralt i prosjektet. Vedkommende har ofte ansvaret for at målsettingen med prosjektet blir nådd. En prosjektleder får derfor ofte god bruk for en fremdriftsplan som enkelt og systematisk viser sammenhengen mellom oppgaver, ressurser og kostnader.


Priser

Prisen for utarbeidelse av en fremdriftsplan vil variere utifra prosjektets type og størrelse. Kontakt oss derfor gjerne for et uforpliktende pristilbud.