Byggelånsoppfølging

Betalingsplan.no er et firma med spesialfelt for økonomioppfølging av byggeprosjekter. Vår visjon er å være best innen vår nisje for dermed å være en foretruken eksterne samarbeidspartner for byggelånsoppfølging på alle typer byggeprosjekter.

Hva er et byggelån?

Byggelån er en midlertidig kreditt som kan brukes under byggeperioden i et byggeprosjekt. Byggeprosjektet kan være alt fra hus, hytte, garasje eller andre større nærings- eller boligbygg. Byggelånet brukes for å dekke løpende utgifter i byggeprosessen. Etter at byggelånskontoen er opprettet hos långiveren kan kontoen brukes til å betale regninger som påløper gjennom hele byggeprosjektet. Utbetalinger av byggelånet skal skje i takt med fremdriften og de tilførte verdiene på byggeplassen. Regninger for prosjektet blir derfor normalt kontrollert av banken, og belastet byggelånskontoen etter godkjennelse. Når byggeprosjektet er ferdig konverteres byggelånet til et vanlig boliglån. Konverteringen bør gjøres fortest mulig siden boliglånsrentene er lavere enn byggelånsrenten.


Hva er byggelånsoppfølging?

I byggeperioden kan entreprenøren eller byggmesteren kreve avdrag av kontraktssummen etter vært som arbeidet utføres på byggeplassen. Betalingsintervallene for entreprenører er normalt en gang pr måned, eller når prosjektet når gitte milepeler som ferdig grunnarbeider, tett tak, ferdig innvendige overflater osv. Før fakturaen går til utbetaling krever ofte långiver en nøytral kontroll av fakturabeløpet. Dette for å verifisere at det er samsvar mellom beløpet entreprenøren krever og de verdiene som faktisk er tilført byggeplassen. Byggelånsoppfølging gjennom byggeprosjektet skal derfor gi en nøytral vurdering om prosjektets tilførte verdier samsvarer med byggelånsutbetalinger til prosjektets entreprenør. For både større og mindre byggeprosjekter krever derfor banker og andre långivere normalt en byggelånsoppfølging.

Det er verdt å merke seg at byggelånsoppfølging kun rapporterer kostnader i forhold til fremdriften på byggeplassen. Det utføres ingen teknisk kontroll av bygget.


Hvorfor utføres byggelånsoppfølging?

Hensikten med en byggelånsoppfølging er å forhindre forskuddsbetaling slik at entreprenøren ikke får betalt for arbeid som ikke er utført. På den måten blir ikke byggelånet overbelastes slik at man har igjen tilstrekkelige midler til å fullføre byggeprosjektet om man kommer i en situasjon hvor man må bytte entreprenør. Byggelånsoppfølgingen er derfor en sikkerhet for både långiver og låntaker. Utgangspunktet om at entreprenøren får betalt etterhvert som arbeidet blir utført på byggeplassen virker veldig fornuftig. Mange lurer derfor på hvorfor dette i det hele tatt er et problem. Hovedårsaken til at dette handler om likviditet.

Likviditet betyr betalingsevne og er et økonomisk uttrykk for å beskrive hvor god kjøpekraft eller betalingsevne en bedrift, virksomhet eller privatperson har. God likviditet betyr at man har god evne til å kjøpe og betale for varer eller tjenester. Ved manglende likviditet starter problemene med å håndtere løpende betalingsforpliktelser. Ved bestilling av ferier eller reiser betaler man for tjenesten på forskudd. Når man handler i matvarebutikken betaler man for varene man kjøper med en gang. I byggebransjen er det derimot normalt at man betaler for varer og tjenester etter at de er utført. Først når deler eller hele arbeidet er ferdig skal fakturaen fra entreprenøren betales. Fakturaen har da også en betalingstid som kan være på flere dager eller uker før den forfaller. Derfor kommer pengene inn på entreprenørens konto lenge etter at selve jobben er utført. I mellomtiden har entreprenøren hatt utgifter på materialer og lønninger som han selv har lagt ut for. Dette innebærer dermed at byggherren kan få opptil flere ukers kreditt med betalingen, noe som eksponerer entreprenøren for en betydelig risiko. Derfor er det svært viktig for entreprenører og håndverkere å ha god likviditet. Ellers er det lett at man fort kan få problemer med å betale sine løpende utgifter.

Fortung fakturering er derfor et kjent begrep i byggebransjen som betyr at entreprenøren krever for mye betalt i forhold til arbeidet som er utført. Dette gjøres for å unngå å ha store summer utestående og for å kunne opprettholde en god likviditet i firmaet. Skrekkeksempelet som dermed kan oppstå er at man betaler mange hundretusener i forskudd for en jobb som ikke blir gjort grunnet at entreprenøren f.eks. går konkurs. Pengene som da er forskuddsbetalt vil være tapt. Dette fører til at byggeprosjektet blir dyrere enn planlagt og skaper ofte store problemer for byggherren siden det da må skaffes mer penger for å kunne fullføre byggeprosjektet.


Hvordan foregår byggelånsoppfølging?

Byggelånsoppfølging utføres ved at det gjennomføres en kontroll på byggeplassen etter betalingsintervallene til den utførende entreprenøren. Det kontrolleres da at fakturabeløpet entreprenøren krever samsvarer med det som er tilført byggeplassen av verdi, og at prosjektet følger den planlagte fremdriften. Antall kontroller varierer ut ifra størrelsen på prosjektet. På større prosjekter som boligblokker eller næringsbygg gjennomføres det normalt en byggelånskontroll vær måned. Månedlige kontroller kan også utføres på hus og hytter. Men på mindre prosjekter forekommer det ofte avtaler om fakturering når prosjektet når gitte milepeler. Kontrollene og milepelene kan være som følger:

Kontroll Milepel
Første fremdriftskontroll Når grunnarbeid og grunnmur ferdig
Andre fremdriftskontroll Når huset er lukket
Tredje fremdriftskontroll Når innredningsarbeid er nesten ferdig
Siste fremdriftskontroll Ved ferdigbefaring og overtakelse
Ferdigstillelse Ved konvertering / oppgjør av byggelån

Etter befaringen er gjennomført utarbeider kontrolløren en rapport hvor det fremkommer om prosjektet går etter planlagt fremdrift og om de tilførte verdiene i prosjektet samsvarer med fakturabeløpet entreprenøren krever. Om alt er riktig godkjennes fakturaen av banken og den blir da belastet byggelånet. Om det viser seg at fakturaen er for stor må dette avklares med entreprenøren slik at man kommer til enighet om et riktig beløp.


Priser

Våre priser inkluderer kjøring, befaring, rapportskriving, skatter og avgifter. Prisene vil derimot kunne variere utifra prosjektets beliggenhet og størrelse. Kontakt oss derfor gjerne for et uforpliktende pristilbud.

Pris byggelånsoppfølging: Normalpris pr. kontroll 4 500,- kr.


Arbeidsområde

Våre priser gjelder primært for oppdrag i deler av Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus. Vi strekker oss gjerne lenger ut enn disse områdene, men prisene vil da kunne variere utifra prosjektets beliggenhet.

Arbeidsområde